Proces obrade stakla

Korak 1:
Provjera crteža

Korak 2:
Odabir metalnog materijala

Korak 3:
Stavite materijal u radionicu s konstantnom temperaturom i prašinom na 24 sata za obradu konstantne temperature

Korak 4:
Obrada materijala kroz obradni centar

Korak 5:
Inspekcija i kalibracija

Korak 6:
Ručno mljevenje

Korak 7:
Inspekcija

Korak 8:
Pakiranje i dostava